Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Plzeňský
Okres: Klatovy
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
PKLS0
Detail
511341

(1693)
Klatovy soud
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
4,7 5,0 3,3 4,0 3,9 3,5 7,4 9,4 7,3 6,0 4,4 5,4 4,3 3,8 8,0 5,3 5,4 2,07 336
70 87 92 87 5,0 1,44 1