Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Olomoucký
Okres: Přerov
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
MPRR0
Detail
779636
ČHMÚ
(1775)
Přerov
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
36,5 26,6 11,0 10,7 10,9 8,3 7,5 5,0 9,0 25,9 14,3 17,9 24,9 10,0 7,2 19,4 15,2 17,71 241
57 61 61 62 10,0 2,43 2