Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Olomoucký
Okres: Olomouc
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
MOLS0
Detail
511294

(1692)
Olomouc-Šmeralova
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
19,1 22,7 10,3 10,3 7,3 8,2 8,1 9,5 10,1 14,3 10,4 14,4 17,2 8,6 9,2 13,1 12,0 6,49 355
80 91 92 92 10,9 1,51 0