Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Liberecký
Okres: Liberec
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
LLIM0
Detail
342946
ČHMÚ
(1613)
Liberec-město
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
41,0 18,5 14,1 14,7 7,8 6,8 6,9 14,1 14,1 16,7 24,7 9,7 15,0 ~ 202
60 58 23 61 ~ ~ 51
LLIV0
Detail
255494

(1546)
Liberec-Vratislavice
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
13,2 11,2 11,4 13,6 13,0 15,9 15,1 11,8 9,5 14,3 ~ 196
52 63 78 3 ~ ~ 75