Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Karlovarský
Okres: Sokolov
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
KSOM0
Detail
336728
ČHMÚ
(1414)
Sokolov
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
11,0 11,0 7,1 7,5 4,8 4,7 4,2 2,9 5,1 6,9 5,4 7,0 9,7 5,6 4,0 6,5 6,4 5,11 243
60 61 60 62 5,1 1,95 1
KSOV0
Detail
510889

(1685)
Sokolov1
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
12,8 9,7 13,5 11,2 8,6 6,9 8,2 4,9 10,5 10,6 16,9 14,2 12,1 8,9 7,9 13,9 10,7 5,17 355
80 91 92 92 9,6 1,58 0