Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Vysočina
Okres: Žďár nad Sázavou
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
JZNZ0
Detail
510789

(1683)
Ždár nad Sázavou
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
9,2 13,2 10,0 10,6 15,5 4,9 9,3 16,9 18,3 5,8 4,1 8,4 10,7 10,4 14,8 6,1 10,5 5,35 355
80 91 92 92 8,8 1,90 0