Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
JKOS0
Detail
150821
ČHMÚ
(1557)
Košetice
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
10,8 8,2 4,9 4,4 2,8 2,8 2,4 1,7 2,4 7,0 3,3 7,9 3,3 2,1 5,9 4,8 5,23 170
45 45 42 38 3,3 2,32 9
JKOS5
Detail
151269
ČHMÚ
(1567)
Košetice
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
9,7 6,9 4,0 3,6 2,3 2,0 1,9 1,4 2,3 5,6 2,7 4,6 6,8 2,6 1,8 4,3 3,8 4,11 180
43 45 46 46 2,6 2,30 4