Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
JJIZ0
Detail
510750

(1682)
Jihlava-Znojemská
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
10,8 11,7 6,0 5,7 12,2 10,2 9,1 7,9 10,7 12,8 9,2 11,9 9,4 9,4 9,2 11,3 9,8 3,33 355
80 91 92 92 9,3 1,42 0