Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Vysočina
Okres: Havlíčkův Brod
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
JHBS0
Detail
510672

(1680)
Havl.Brod-Smetan.nám.
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
11,6 12,4 5,3 11,6 8,4 22,2 13,7 7,3 8,4 10,4 7,4 8,8 9,7 14,0 9,9 8,9 10,6 5,41 355
80 91 92 92 9,3 1,57 0