Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Královéhradecký
Okres: Trutnov
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
HKRY0
Detail
164028
ČHMÚ
(1502)
Krkonoše-Rýchory
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
6,8 5,1 5,4 5,4 2,5 2,1 2,7 4,9 2,6 3,2 5,8 2,9 3,6 4,1 4,34 156
43 26 41 46 2,6 2,66 30