Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Královéhradecký
Okres: Trutnov
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
HKRY0
Detail
164049
ČHMÚ
(1502)
Krkonoše-Rýchory
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,2 0,2 0,7 0,4 0,1 0,6 0,2 0,3 0,1 0,1 0,4 0,4 0,2 0,3 0,52 156
43 26 41 46 0,2 2,97 30