As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Královéhradecký
Okres: Trutnov
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
HKRY0
Detail
164040
ČHMÚ
(1502)
Krkonoše-Rýchory
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,2 1,3 0,6 1,0 0,4 0,5 0,5 0,6 0,4 0,7 1,0 0,6 0,6 0,7 0,86 156
43 26 41 46 0,4 3,15 30