Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Královéhradecký
Okres: Hradec Králové
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
HHKS0
Detail
510146

(1677)
Hr.Král.-Sukovy sady
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
14,3 18,5 9,3 5,9 3,6 2,5 3,1 2,5 2,9 9,5 6,9 10,9 13,9 4,0 2,9 9,1 7,4 5,91 338
80 88 78 92 5,7 2,09 1