Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Pardubický
Okres: Ústí nad Orlicí
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
EUOP0
Detail
510089

(1676)
Ústí n.Orl.-Podměstí
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
14,4 16,0 9,8 6,2 7,0 12,1 4,0 7,4 7,4 9,3 15,6 13,3 7,8 10,8 9,9 5,48 313
80 49 92 92 8,6 1,72 29