Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Pardubický
Okres: Svitavy
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ESTV0
Detail
510046

(1675)
Svitavy
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
12,5 9,1 7,9 7,1 5,9 4,5 5,2 4,2 6,3 10,3 7,3 12,2 9,8 5,9 5,2 10,0 7,7 4,78 355
80 91 92 92 6,4 1,99 0