Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Pardubický
Okres: Pardubice
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
EPAU0
Detail
151008
ČHMÚ
(1513)
Pardubice Dukla
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
19,5 12,7 8,3 8,6 5,0 3,6 4,1 2,9 4,7 10,4 12,3 14,1 13,3 5,7 3,9 12,2 8,7 9,42 241
58 60 61 62 5,9 2,37 3