Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Pardubický
Okres: Chrudim
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ESVR0
Detail
150741
ČHMÚ
(1555)
Svratouch
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
10,8 5,7 5,0 2,8 3,7 5,7 1,7 3,1 7,3 3,5 3,6 8,0 3,8 3,5 4,8 4,9 4,95 162
36 43 42 41 3,4 2,25 10