Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Jihočeský
Okres: Prachatice
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
CCHU0
Detail
150945
ČHMÚ
(1500)
Churáňov
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
5,8 4,3 2,6 1,0 1,6 1,5 1,0 1,9 4,5 1,2 1,7 5,4 1,8 1,4 2,3 2,7 3,79 164
40 41 40 43 1,5 2,87 12