Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
CCBA0
Detail
348211
ČHMÚ
(1625)
Č.Budějovice-Antala Staška
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
11,9 10,0 6,9 3,9 3,0 3,2 2,9 1,5 4,0 7,1 4,7 8,9 9,6 3,3 2,8 6,9 5,6 5,81 244
60 61 61 62 3,8 2,42 0
CCBT0
Detail
509996

(1674)
Čes. Budějovice-Třešň.
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
9,7 4,7 1,5 4,2 3,4 3,0 2,1 1,5 1,5 4,6 3,2 5,1 5,3 3,5 1,7 4,3 3,7 2,55 355
80 91 92 92 2,9 1,86 0