Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Jihomoravský
Okres: Znojmo
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
BKUC0
Detail
150977
ČHMÚ
(1501)
Kuchařovice
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
16,6 14,8 6,3 5,2 3,3 3,3 2,0 3,8 10,0 5,0 9,2 12,4 3,9 3,0 8,1 6,9 7,91 176
44 40 46 46 4,4 2,54 10