Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Jihomoravský
Okres: Hodonín
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
BHOD0
Detail
510330

(1672)
Hodonín
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
14,9 12,6 5,8 7,0 7,7 10,3 9,5 4,7 6,3 15,5 11,3 6,5 11,0 8,3 6,8 11,1 9,3 5,59 355
80 91 92 92 8,0 1,76 0