Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno-město
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
BBOD0
Detail
545329

(1666)
Brno-Dobrovského
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
13,2 13,6 6,1 6,8 3,8 3,5 3,7 2,0 2,3 4,3 3,6 4,4 10,9 4,7 2,7 4,1 5,6 4,07 355
80 91 92 92 4,5 1,84 0
BBNI0
Detail
780376
ČHMÚ
(1779)
Brno-Líšeň
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
20,3 14,1 8,3 6,9 5,2 5,1 5,6 4,2 6,7 11,7 8,7 13,0 14,2 5,8 5,4 11,1 9,1 9,09 237
58 58 59 62 6,6 2,26 1
BBNA0
Detail
531907

(1748)
Brno-Masná
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
16,7 18,2 11,4 9,4 4,9 7,1 9,8 5,9 9,9 11,3 10,9 14,3 15,3 7,1 8,5 12,2 10,8 5,29 355
80 91 92 92 9,6 1,63 0