Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 10
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
AJAS0
Detail
509186
ZÚ Praha
(1646)
Pha10-Jasmínová
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
22,8 20,0 14,4 10,2 6,7 6,3 6,4 6,8 8,8 11,1 8,4 9,7 19,0 7,7 7,3 9,8 10,9 5,47 355
80 91 92 92 9,5 1,60 0
ASRO0
Detail
778683

(1656)
Pha10-Šrobárova
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
15,8 18,9 13,0 9,9 6,7 6,5 7,1 7,5 8,4 13,8 11,4 14,8 15,8 7,7 7,7 13,3 11,1 5,23 352
80 88 92 92 10,0 1,59 0
ASRO5
Detail
778701

(1651)
Pha10-Šrobárova
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
14,6 16,9 11,1 8,4 5,5 5,3 5,7 6,1 6,3 11,2 9,4 13,4 14,1 6,4 6,0 11,4 9,5 4,75 352
80 88 92 92 8,4 1,63 0