Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 8
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ASOKT
Detail
507955
ZÚ Praha
(1670)
Pha8-Sokolovská
Měření těžkých kovů v SPM
AAS
26,6 20,3 21,4 21,8 17,7 15,9 12,9 11,8 14,1 14,6 12,7 23,4 22,8 18,4 12,9 16,9 17,7 6,13 355
80 91 92 92 16,7 1,39 0