Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 6
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
AALZ0
Detail
507676
ZÚ Praha
(1659)
Pha6-Alžírská
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
20,8 20,7 16,2 10,3 7,1 6,1 6,4 5,4 7,4 10,8 7,3 8,6 19,2 7,8 6,4 8,9 10,5 5,61 355
80 91 92 92 9,2 1,62 0