Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ARER0
Detail
507889
ZÚ Praha
(1668)
Pha5-Řeporyje
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
19,4 19,6 14,2 11,2 8,9 7,1 6,2 5,9 10,3 10,3 13,6 14,6 17,7 9,1 7,4 12,8 11,7 4,85 355
80 91 92 92 10,7 1,53 0
ASVO0
Detail
345580
ZÚ Praha
(1615)
Pha5-Svornosti
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
17,4 18,6 22,8 17,7 11,6 11,9 8,4 10,5 14,2 8,9 16,7 9,4 19,7 13,7 11,0 11,6 14,0 6,53 355
80 91 92 92 12,4 1,65 0