Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 4
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ALIB0
Detail
151170
ČHMÚ
(1564)
Pha4-Libuš
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
17,2 11,6 8,3 10,2 6,1 6,9 5,6 4,7 8,4 12,9 7,0 13,0 12,4 7,7 6,3 11,0 9,4 7,96 182
45 45 46 46 7,0 2,08 4
ALIB5
Detail
849613
ČHMÚ
(1626)
Pha4-Libuš
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
7,6 9,1 6,0 7,7 4,9 3,6 7,4 6,4 11,4 7,6 5,3 ~ 150
17 45 45 43 ~ ~ 57