Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 1
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
AMUZ0
Detail
507808
ZÚ Praha
(1665)
Pha1-Národní muzeum
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
21,4 20,4 12,1 9,7 7,3 7,0 6,7 6,4 9,2 12,5 10,6 13,8 17,9 8,0 7,4 12,3 11,4 5,38 355
80 91 92 92 10,0 1,60 0