Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 02.09.2011 09:40 SELČ


Základní údaje
Kód: UTPMA
Identifikace ISKO: 1763
Lokalita: Teplice
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: AMS-SRS, EUROAIRNET, Státní imisní síť
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472706053
Fax:.: 472706024
E-mail: bitter@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 19.12.2008
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 19.12.2008
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 19.12.2008
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 19.12.2008
1 1 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 19.12.2008
1 1 PM2,5 [jemné částice PM2,5] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 19.12.2008
1 1 PM10 [částice PM10] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 19.12.2008
1 1 WV [rychlost větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 Ne 1h 19.12.2008
1 1 WD [směr větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 Ne 1h 19.12.2008
1 1 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 Ne 1h 19.12.2008
1 1 WDm [směr krátkodobého maxima větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 Ne 1h 19.12.2008
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ano 0 Ne 1h 19.12.2008
1 1 GLRD [sluneční záření] TDM [metoda teplotní diference] W/m2 Ne Ano 0 Ne 1h 19.12.2008
1 1 GLRD [sluneční záření] TDM [metoda teplotní diference] W/m2 Ne Ano 0 Ne 10min 19.12.2008
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 Ne 1h 19.12.2008
1 1 CO [oxid uhelnatý] IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1h 19.12.2008 31.12.2008
1 1 p [atmosférický tlak] APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ne 0 Ne 1h 19.12.2008 31.12.2009
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ-pob.Ústí n/Labem AIM
pošt. přihrádka 2
400 11 Ústí nad Labem
Tel.: 472 706 053
Fax:.: 472 706 024
E-mail: bitter@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472706053
Fax:.: 472706024
E-mail: bitter@chmi.cz