Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 02.09.2011 09:40 SELČ


Základní údaje
Kód: UDOKM
Identifikace ISKO: 80
Lokalita: Doksany
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě: Státní imisní síť
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ-pob. Ústí n. Labem
Pošt.přihrádka 2
40011 Ústí nad Labem
Tel.: 472706057
Fax:.: 472706024
E-mail: placha@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná), vzorkovač (samostatně umístěný)
Poznámka
Nový typ měřící budky.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 SO2 [oxid siřičitý] IC [iontová chromatografie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2011
2 2 NO2 [oxid dusičitý] GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2011
3 3 PM2,5 [jemné částice PM2,5] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.12.2006
3 3 PM10 [částice PM10] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.11.2004
3 3 SO2 [oxid siřičitý] WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m3 Ne Ne 1 Ne 1d 01.01.1979 31.12.1979
3 3 SO2 [oxid siřičitý] WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1d 01.01.1969 31.03.2005
4 4 SO2 [oxid siřičitý] IC [iontová chromatografie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.04.2005 31.12.2010
3 3 SOx [suma oxidů síry] TRB [turbidimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1977 31.12.1992
2 2 NO2 [oxid dusičitý] GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.04.2003 31.12.2010
3 3 NOx [oxidy dusíku] GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1986 31.03.2003
3 3 SPM [suspendované částice] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.06.1993 28.02.2005
3 3 F- [fluoridové ionty] ISE-II. [iont. selektivní elektroda] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.11.1968 31.12.1993
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ - pob.Ostrava-LKOS
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596900263
Fax:.: 596910284
E-mail: ooco_ova@chmi.cz
Laboratoř č.2 ČHMÚ- pob. Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421059/43
Fax:.: 541421018
E-mail: martina.hatlova@chmi.cz
Laboratoř č.3 ČHMÚ-pobočka Ústi n/Labem
Pošt.přihrádka 2
40011 Ústi n/Labem
Tel.: 472706057
Fax:.: 472706024
E-mail: placha@chmi.cz
Laboratoř č.4 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
14300 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033484
Fax:.: 241727935
E-mail: novakj@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596 900 239
Fax:.: 596 910 284
E-mail: ooco_ova@chmi.cz
Dodavatel dat č.2 ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421043
Fax:.: 541421018
E-mail: martina.hatlova@chmi.cz
Dodavatel dat č.3 ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Pošt.přihrádka 2
40011 Ústi nad Labem
Tel.: 472706057
Fax:.: 472706024
E-mail: placha@chmi.cz
Dodavatel dat č.4 ČHMÚ - Libuš CLI
Generála Šišky 942
142 00 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033480
Fax:.: 241727935
E-mail: chalup@chmi.cz