Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 02.09.2011 09:40 SELČ


Základní údaje
Kód: TOPOM
Identifikace ISKO: 125
Lokalita: Ostrava-Poruba/ČHMÚ
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě: Státní imisní síť
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava - Poruba
Tel.: 596 900 218
Fax:.: 596 910 284
E-mail: cernikov@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná), vzorkovač (samostatně umístěný)
Poznámka
V období od 1.2.79 do 30.6.79 byl 7denní odběr u paralelního měření SPM rozpočítám na denní vzorek. Od 1.1.1997 u měření SPM přechod na filtry průměr 50mm a regulovaný odběr. Od 1.1.2011 paralelní měření SO2 pouze 2 měsíce v roce.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 SO2 [oxid siřičitý] IC [iontová chromatografie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.04.2003
2 2 NO2 [oxid dusičitý] GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.01.2003
1 1 PM2,5 [jemné částice PM2,5] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.07.2003
1 1 PM10 [částice PM10] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.01.2003
1 3 SO2 [oxid siřičitý] WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m3 Ne Ne 1 Ne 1d 01.01.1977 31.12.1988
1 3 SO2 [oxid siřičitý] WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1970 31.03.2003
1 3 NO2 [oxid dusičitý] GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1997 31.12.1997
1 3 NOx [oxidy dusíku] GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.10.1991 31.12.1996
1 3 NOx [oxidy dusíku] GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1998 31.12.2002
1 3 SPM [suspendované částice] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 1 Ne 1d 01.01.1977 31.12.1991
1 3 SPM [suspendované částice] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.10.1971 31.05.2003
1 3 SO4 2- [síranové ionty] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1994 31.12.1995
1 3 NO3 - [dusičnanové ionty] IC [iontová chromatografie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1994 31.12.1995
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ - pob.Ostrava-LKOS
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596900263
Fax:.: 596910284
E-mail: ooco_ova@chmi.cz
Laboratoř č.2 ČHMÚ- pob. Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421059/43
Fax:.: 541421018
E-mail: martina.hatlova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596 900 239
Fax:.: 596 910 284
E-mail: ooco_ova@chmi.cz
Dodavatel dat č.2 ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421043
Fax:.: 541421018
E-mail: martina.hatlova@chmi.cz
Dodavatel dat č.3 Laboratoře ČHMÚ

Tel.:
Fax:.:
E-mail: