Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 02.09.2011 09:40 SELČ


Základní údaje
Kód: TLHOM
Identifikace ISKO: 111
Lokalita: Lysá hora
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě: Státní imisní síť
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava - Poruba
Tel.: 596 900 218
Fax:.: 596 910 284
E-mail: cernikov@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
V období od 4.4.83 do 15.9.96 byl 7denní odběr rozpočítán na denní vzorek. Od 17.9.1996 filtry průměru 50mm. Vzhledem k nutnosti vypočítat roční průměr za rok 2000 je datum počátku zavedení metody IC u SO2 posunut z 30.6.2000 na 1.1.2000.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 SO2 [oxid siřičitý] WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1970 24.01.1996
1 1 SO2 [oxid siřičitý] THOR [thorinová spektrofotometrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 25.01.1996 30.06.2000
1 1 SO2 [oxid siřičitý] IC [iontová chromatografie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.01.2000 31.12.2010
1 1 SPM [suspendované částice] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.07.1974 31.12.2002
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ - pob.Ostrava-LKOS
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596900263
Fax:.: 596910284
E-mail: ooco_ova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596 900 239
Fax:.: 596 910 284
E-mail: ooco_ova@chmi.cz