Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 02.09.2011 09:40 SELČ


Základní údaje
Kód: TKAOK
Identifikace ISKO: 517
Lokalita: Karviná-ZÚ
Typ měřicího programu: Kombinované měření
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ostravě
Těreškovové 2206
73401 Karviná - Mizerov
Tel.: 596 200 372
Fax:.: 596 397 777
E-mail: jiri.bilek@zu.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Sídliště, střed města, u cesty.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.07.2004
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.07.2004
1 1 PM10 [částice PM10] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.05.1999
1 1 SO2 [oxid siřičitý] WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1981 31.12.2000
1 1 NOx [oxidy dusíku] TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1981 31.12.2003
1 1 SPM [suspendované částice] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1981 30.04.1999
1 1 H2S [sirovodík] WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1995 31.12.1995
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ se sídlem v Ostravě
Těreškovové 2206
73401 Karviná - Mizerov
Tel.: 596 200 166
Fax:.:
E-mail: sarka.doskarova@zu.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ-Karviná
Těreškovové 2206
73401 Karviná - Mizerov
Tel.: 596 200 372
Fax:.: 596 397 777
E-mail: jiri.bilek@zu.cz