Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 02.09.2011 09:40 SELČ


Základní údaje
Kód: HHKOK
Identifikace ISKO: 643
Lokalita: Hr.Král.-observatoř
Typ měřicího programu: Kombinované měření
Měřicí sítě: Státní imisní síť, IRIS
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob. Hradec Králové-AIM
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 040
Fax:.: 495 705 001
E-mail: martina.cerna@chmi.cz
Cíl měřicího programu
určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva, stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner typu Hot Spot (klimatizovaný)
Poznámka
V klimat. zahrádce na observatoři v Hradci Králové 8. 5.1995 umístěno v nové budce. O3 - instalováno v měřící skříni.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2005
1 1 RAD_A [RAD_A] RAD [dosimetr] uSv/hod Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2005
1 1 RAD_B [RAD_B] RAD [dosimetr] uSv/hod Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2005
1 1 RAD_C [RAD_C] RAD [dosimetr] uSV/hod Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2005
1 1 SO2 [oxid siřičitý] WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.03.1992 31.03.2003
1 1 NOx [oxidy dusíku] GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1984 31.12.2002
1 1 SPM [suspendované částice] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 20.01.1997 31.12.2002
1 1 RAD_A [RAD_A] RAD [dosimetr] uSv/hod Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.2004 31.12.2004
1 1 RAD_B [RAD_B] RAD [dosimetr] uSv/hod Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.2004 31.12.2004
1 1 RAD_C [RAD_C] RAD [dosimetr] uSV/hod Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.2004 31.12.2004
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 040
Fax:.: 495 705 001
E-mail: martina.cerna@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 040
Fax:.: 495 705 001
E-mail: martina.cerna@chmi.cz