Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 02.09.2011 09:40 SELČ


Základní údaje
Kód: EUOPA
Identifikace ISKO: 1117
Lokalita: Ústí n.Orl.-Podměstí
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ostravě
Jana+Jos. Kovářů 1412
562 06 Ústí nad Orlicí
Tel.: 465 352 019
Fax:.: 465 522 176
E-mail: dana.potuznikova@zu.cz
Cíl měřicího programu
určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Poblíž trafostanice a parkoviště na sídlišti Podměstí.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 PM10 [částice PM10] TEOM [oscilační mikrováhy (TEOM)] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 31.12.2009
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 31.12.2009
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 31.12.2009
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 31.12.2009
1 1 CO [oxid uhelnatý] IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1995 31.12.2009
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ-se sídlem v Ostravě, k. a o. m. Ústí n.Orlicí
Jana+Jos. Kovářů 1412
562 06 Ústí n. Orlicí
Tel.: 461 573 868
Fax:.: 461 573 851
E-mail: jana.habalova@zu.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ se sídlem v Ostravě, k.a o.m. Ústí n. Orlicí
Jana+Jos. Kovářů 1412
562 06 Ústí n. Orlicí
Tel.: 461 573 858
Fax:.: 461 573 851
E-mail: jana.habalova@zu.cz