UMED, Měděnec

Stav v roce: 2010


Základní údaje
Kód lokality: UMED
Název: Měděnec
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Chomutov
Obec (ZÚJ): Měděnec
Klasifikace
Zkratka: B/R/ANI-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská;přírodní;průmyslová
Ekosystémy: uvnitř ekosystému
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472706056
Fax:.: 472706024
E-mail: janatova@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 25´ 39.322" sš 13° 7´ 48.515" vd
Nadmořská výška: 827 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: zemědělská půda, převažuje orná půda
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Na samotě u rekreačního střediska (1.budova) v okolí pole, nízká zeleň, ve vrcholové partii, mírný svah. Žel. zastávka Kotlina.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
UMEDA Automatizovaný měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:04.03.1992 Datum zániku: