TCTN, Český Těšín

Stav v roce: 2010


Základní údaje
Kód lokality: TCTN
Název: Český Těšín
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Karviná
Obec (ZÚJ): Český Těšín
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná
Ekosystémy:
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
Slezská
737 01 Český Těšín
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava - Poruba
Tel.: 596900218
Fax:.: 596910284
E-mail: cernikov@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 44´ 56.251" sš 18° 36´ 35.013" vd
Nadmořská výška: 285 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: vícepodlaž. zástavba (sídliště z posled. desetil.)
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Rovinná lokalita v prostoru sídliště, u školy, dobrá otevřená lokalita.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
TCTNA Automatizovaný měřicí program
TCTNP Měření PAHs
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.05.1993 Datum zániku: