TBOM, Bohumín

Stav v roce: 2010


Základní údaje
Kód lokality: TBOM
Název: Bohumín
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Karviná
Obec (ZÚJ): Bohumín
Klasifikace
Zkratka: B/S/RI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: předměstská
EOI - charakteristika zóny: obytná;průmyslová
Ekosystémy:
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
Jateční
735 81 Bohumín
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava - Poruba
Tel.: 596900218
Fax:.: 596910284
E-mail: cernikov@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 54´ 14.906" sš 18° 20´ 50.498" vd
Nadmořská výška: 200 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Od 14.7.04 provoz hrazen Krajským úřadem Moravskoslezského Kraje. Rovinná lokalita na okraji sídliště, dobrá otevřená lokalita.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
TBOMA Automatizovaný měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.05.1993 Datum zániku: