SKUH, Kutná Hora

Stav v roce: 2010


Základní údaje
Kód lokality: SKUH
Název: Kutná Hora
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Středočeský
Okres: Kutná Hora
Obec (ZÚJ): Kutná Hora
Klasifikace
Zkratka: B/S/R
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: předměstská
EOI - charakteristika zóny: obytná
Ekosystémy:
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 041
Fax:.: 495 705 001
E-mail: martina.rejlova@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 57´ 40.680" sš 15° 16´ 23.259" vd
Nadmořská výška: 260 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Mírně svažitá plocha na školním pozemku, v sídlišti na okraji města.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
SKUHM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.07.2003 Datum zániku: