HVRC, Vrchlabí

Stav v roce: 2010


Základní údaje
Kód lokality: HVRC
Název: Vrchlabí
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Královéhradecký
Okres: Trutnov
Obec (ZÚJ): Vrchlabí
Klasifikace
Zkratka: B/S/R
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: předměstská
EOI - charakteristika zóny: obytná
Ekosystémy:
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 041
Fax:.: 495 705 001
E-mail: martina.rejlova@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 36´ 47.085" sš 15° 36´ 37.657" vd
Nadmořská výška: 482 m
Doplňující údaje
Terén: vrcholová poloha (vrchol, hřeben) v terénu do 10%
Krajina: řídká nízkopodlaž.zástavba(ves,vilová čtvrť)
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Vrchol a travnatá plocha na školním pozemku, v sídlišti na okraji města.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
HVRCM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.07.2003 Datum zániku: