HVEL, Velichovky

Stav v roce: 2010


Základní údaje
Kód lokality: HVEL
Název: Velichovky
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Královéhradecký
Okres: Náchod
Obec (ZÚJ): Velichovky
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
Ekosystémy:
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Hradec Králové
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 041
Fax:.: 495 705 001
E-mail: martina.rejlova@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 21´ 15.169" sš 15° 50´ 18.727" vd
Nadmořská výška: 320 m
Doplňující údaje
Terén: vrcholová poloha (vrchol, hřeben) v terénu do 10%
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Samostatná budka v klimat. zahrádce u sportovního hřiště ( Velichovky - Hradčany).
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
HVELM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:06.09.1981 Datum zániku: