HTRM, Trutnov-Mládežnická

Stav v roce: 2010


Základní údaje
Kód lokality: HTRM
Název: Trutnov-Mládežnická
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Královéhradecký
Okres: Trutnov
Obec (ZÚJ): Trutnov
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná
Ekosystémy:
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Hradec Králové-AIM
Dvorská 410
50311 Hradec Králové
Tel.: 495 705 040
Fax:.: 495 705 001
E-mail: martina.cerna@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 34´ 54.530" sš 15° 53´ 38.242" vd
Nadmořská výška: 432 m
Doplňující údaje
Terén: dno otevřeného, provětrávaného údolí
Krajina: vícepodlaž. zástavba (sídliště z posled. desetil.)
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
AMS je umístěna v areálu sportovního hřiště ZŠ Trutnov Mládežnická, sídlišt ě Trutnov-Horní Staré Město.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
HTRMA Automatizovaný měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.01.2004 Datum zániku: