O3 - ozon

8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2010
Kraj: Ústecký
Okres: Chomutov
Látka: O3 - ozon
Jednotka: µg/m3
8-Hodinové LV: 120,0
8-Hodinové MT: 0,0
8-Hodinové TE: 25
Kód MP Organizace Typ měřicího programu 8-Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO Max. 26 MV VoL AOT40 Max. 95% Kv 50% Kv X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda Datum Datum 98% Kv C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
UTUSA
Detail
40341
ČHMÚ
(1002)
Tušimice
Automatizovaný měřicí program
UVABS
160,9 108,0 14 12545,6 115,2 ~ 82,9 50,4 48,0 65,2 54,9 28,1 49,1 21,04 364
03.07. 08.07. ~ ~ 29.06. ~ ~ 96,2 90 91 92 91 43,4 1,74 1