Stav v roce: 2000Základní údaje
Číslo stanice: 916
Název stanice: Košetice
Typ stanice: stacionární - manuální
Okres: Pelhřimov
Organizace: Český hydrometeorologický ústav
Adresa laboratoře
ČHMÚ - Libuš CLI
Ing. Jiří Novák
Kolarovova 942
142 00 Praha 4-Libuš
Tel: 4727935
Fax: 4727935
Adresa zodpovědného pracovníka
ČHMÚ - Libuš CLI
Ing. Eva Chalupníčková
Kolarovova 942
142 00 Praha 4 - Libuš
Tel: 44033480
Fax: 4727935
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 34' 22" sš ;   15° 4' 49" vd
Nadmořská výška: 534 m
Doplňující údaje o stanici
Terén: horní nebo střední část povlov. svahu (do 8%)
Krajina: zemědělská půda, převažuje orná půda
Reprezentativnost: region. a glob. měřítko (stovky až tisíce km)
Cíl stanice: stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Slovní popis umístění
Pod deštníkem 1m od kontejneru s aparaturou. Kontejner na travnaté ploše ve volné krajině 30m od budovy M . Od 1.1.95 odběr všech škodlivin skleněným komínem na střeše kontejneru. Od 1.4.1997 u meteorologické budky.
Registrace
Datum zavedení stanice: 01-01-1985 Datum ukončení činnosti stanice:
Veličina
Metoda
Jednotka
Interval
Datum zahájení
Datum ukončení
SO2 (oxid siřičitý) THOR (thorinová spektrofotometrie)ug/m^3 24 h 03-01-198530-06-2000
SO2 (oxid siřičitý) IC (iontová chromatografie)ug/m^3 24 h 01-07-2000
NO2 (oxid dusičitý) GUAJA (guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie)ug/m^3 24 h 01-01-1994
O3 (ozon) UVABS (UV-absorpce)ug/m^3 1 h 01-01-199231-03-1994
SO4 (sírany - částice) XRF (rtg-fluorescence)ug/m^3 24 h 03-01-198531-12-1998
NOx (oxidy dusíku) GUAJA (guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie)ug/m^3 24 h 01-01-198531-12-1993
HNO3 (kyselina dusičná) GRIES (spektrofotometrie se sulfanilamidem a NEDA (Griessova reakce))ug/m^3 24 h 01-01-1985
NO3 (dusičnany - částice) GRIES (spektrofotometrie se sulfanilamidem a NEDA (Griessova reakce))ug/m^3 24 h 01-01-1985
NH4 (amonné ionty - částice) BERTH (Berthelotova metoda - spektrofotometrie)ug/m^3 24 h 01-01-1985
NH3 (amoniak) BERTH (Berthelotova metoda - spektrofotometrie)ug/m^3 24 h 01-01-1985
CH4 (metan) GCH-VOC (plynová chromatografie - těkavé org. látky)mg/m^3 10 min/3 dint 01-01-1995
ETAN (etan) GCH-VOC (plynová chromatografie - těkavé org. látky)ug/m^3 10 min/3 dint 01-01-1995
ETEN (eten) GCH-VOC (plynová chromatografie - těkavé org. látky)ug/m^3 10 min/3 dint 01-01-1995
PRPA (propan) GCH-VOC (plynová chromatografie - těkavé org. látky)ug/m^3 10 min/3 dint 01-01-1995
PRPE (propen) GCH-VOC (plynová chromatografie - těkavé org. látky)ug/m^3 10 min/3 dint 01-01-1995
IBUT (i-butan) GCH-VOC (plynová chromatografie - těkavé org. látky)ug/m^3 10 min/3 dint 01-01-1995
NBUT (n-butan) GCH-VOC (plynová chromatografie - těkavé org. látky)ug/m^3 10 min/3 dint 01-01-1995
ACET (acetylen) GCH-VOC (plynová chromatografie - těkavé org. látky)ug/m^3 10 min/3 dint 01-01-1995
SBUT (suma butenu) GCH-VOC (plynová chromatografie - těkavé org. látky)ug/m^3 10 min/3 dint 01-01-1995
IPEN (i-pentan) GCH-VOC (plynová chromatografie - těkavé org. látky)ug/m^3 10 min/3 dint 01-01-1995
NPEN (n-pentan) GCH-VOC (plynová chromatografie - těkavé org. látky)ug/m^3 10 min/3 dint 01-01-1995
SPTN (suma pentenu) GCH-VOC (plynová chromatografie - těkavé org. látky)ug/m^3 10 min/3 dint 01-01-1995
MCPT (metylcyklopentan) GCH-VOC (plynová chromatografie - těkavé org. látky)ug/m^3 10 min/3 dint 01-01-1995
NHEX (n-hexan) GCH-VOC (plynová chromatografie - těkavé org. látky)ug/m^3 10 min/3 dint 01-01-1995
CHEX (cyklohexan) GCH-VOC (plynová chromatografie - těkavé org. látky)ug/m^3 10 min/3 dint 01-01-1995
NHEP (n-heptan) GCH-VOC (plynová chromatografie - těkavé org. látky)ug/m^3 10 min/3 dint 01-01-1995
ISOP (isopren) GCH-VOC (plynová chromatografie - těkavé org. látky)ug/m^3 10 min/3 dint 01-01-1995
BZN (benzen) GCH-VOC (plynová chromatografie - těkavé org. látky)ug/m^3 10 min/3 dint 01-01-1995
TLN (toluen) GCH-VOC (plynová chromatografie - těkavé org. látky)ug/m^3 10 min/3 dint 01-01-1995
EBZN (etylbenzen) GCH-VOC (plynová chromatografie - těkavé org. látky)ug/m^3 10 min/3 dint 01-01-1995
MPXY (m,p-xylen) GCH-VOC (plynová chromatografie - těkavé org. látky)ug/m^3 10 min/3 dint 01-01-1995
OXY (o-xylen) GCH-VOC (plynová chromatografie - těkavé org. látky)ug/m^3 10 min/3 dint 01-01-1995
NONN (nonan) GCH-VOC (plynová chromatografie - těkavé org. látky)ug/m^3 10 min/3 dint 01-01-1995
MP23 (2+3 metylpentan) GCH-VOC (plynová chromatografie - těkavé org. látky)ug/m^3 10 min/3 dint 01-01-1995
MH23 (2+3 metylhexan) GCH-VOC (plynová chromatografie - těkavé org. látky)ug/m^3 10 min/3 dint 01-01-1995
CP (cyklopentan) GCH-VOC (plynová chromatografie - těkavé org. látky)ug/m^3 10 min/3 dint 01-01-1995
DMB22 (2,2-dimetylbutan) GCH-VOC (plynová chromatografie - těkavé org. látky)ug/m^3 10 min/3 dint 01-01-1995
DMB23 (2,3-dimetylbutan) GCH-VOC (plynová chromatografie - těkavé org. látky)ug/m^3 10 min/3 dint 01-01-1995
MHP23 (2+3 metylheptan) GCH-VOC (plynová chromatografie - těkavé org. látky)ug/m^3 10 min/3 dint 01-01-1995
I_OKT (i-oktan) GCH-VOC (plynová chromatografie - těkavé org. látky)ug/m^3 10 min/3 dint 01-01-1995
N_OKT (n-oktan) GCH-VOC (plynová chromatografie - těkavé org. látky)ug/m^3 10 min/3 dint 01-01-1995