Tab. II.4.2.2 Stations with the highest numbers of exceedances of the 24hour limit value of SO2

KMPL Locality District Owner Measuring programme Measuring method Classification pLV Max. 24-h concentration
[μg.m-3]
4th highest 24-h concentration
[μg.m-3]
TKARA  Karviná  Karviná  ČHMÚ  AIM  UVFL  B/U/R  1  134.3  83.3
TBOMA  Bohumín  Karviná  ČHMÚ  AIM  UVFL  B/S/RI  0  123.5  86.8
TCTNA  Český Těšín  Karviná  ČHMÚ  AIM  UVFL  B/U/R  0  123.4  77.4
TVERA  Věřňovice  Karviná  ČHMÚ  AIM  UVFL  B/R/AI-NCI  0  121.7  82.1
THARA  Havířov  Karviná  ČHMÚ  AIM  UVFL  B/U/R  0  118.9  70.4
TFMIA  Frýdek-Místek  Frýdek-Místek  ČHMÚ  AIM  UVFL  B/S/R  0  117.8  71.2
UKOSA  Kostomlaty pod Mileš.  Teplice  ČEZ  AIM  UVFL  I/R/A  0  116.8  59.8
TPEKA  Petrovice u Karviné  Karviná  ČEZ  AIM  UVFL  I/S/C  0  114.0  91.8
TOMHK  Ostrava-Mariánské Hory  Ostrava-město  ZÚ, SMOva  komb.  UVFL  I/U/IR  0  111.4  71.9
UULKA  Ústí n.L.-Kočkov  Ústí nad Labem  ČHMÚ  AIM  UVFL  B/S/RN  0  109.6  57.9