Tab. II.1.2 Air pollution monitoring localities measuring basic pollutants, AMS, based on the owner, Czech Republic 2010

Zone/agglomeration  SO2  NO, NO2, NOx  PM10  O3  CO  BTX
 CHMI  1Others SN  CHMI  1Others SN, ZÚ Praha, SŠZE Žatec, VČs  CHMI  2Others P  CHMI  3Others O  CHMI  ZÚ, Město Plzeň, VČs, Statutární město Brno  CHMI  Město Plzeň, MÚ Pardubice, ČESRAF
Agglomeration Brno  1  5  3  5  2  5  1  2  2  5  1  –
Agglomeration Prague  10  –  15  –  14  –  9  –  4  –  4  –
Zone South Bohemian region  4  2  4  2  2  1  5  1  1  1  2  –
Zone South Moravian region  2  –  2  –  2  1  2  –  1  –  1  –
Zone Karlovy Vary region  3  1  4  2  4  1  2  –  1  –  1  –
Zone Hradec Králové region  4  1  4  1  3  1  4  1  1  1  1  –
Zone Liberec region  5  –  4  –  3  –  3  –  1  –  1  –
Agglomeration Moravian-Silesian region  13  4  14  4  13  3  6  2  2  –  4  –
Zone Olomouc region  2  2  3  3  3  1  3  3  1  –  1  –
Zone Pardubice region  1  2  2  2  1  2  2  1  1  –  1  1
Zone Plzeň region  2  6  2  7  1  7  2  4  1  4  –  1
Zone Central Bohemian region  5  1  6  3  5  2  3  –  2  1  1  1
Zone Ústí nad Labem region  12  10  15  11  12  5  10  1  3  –  4  –
Zone Vysočina region  2  2  3  2  3  2  3  1  2  –  1  –
Zone Zlín region  1  1  2  1  2  –  2  1  1  –  1  –
Total  67  37  83  43  70  31  57  17  24  12  24  3
TOTAL  104  126  101  74  36  27
Explanatory notes
1Others SN: ZÚ + ZÚ,SMOva, ČEZ, ČESRAF, Město Plzeň, Město Zlín, Město Šumperk, Město Olomouc, Statutární město Brno, MÚ Pardubice
2Others P: ZÚ, ČESRAF, Město Plzeň, Statutární město Brno, MÚ Třinec, SŠZE Žatec
3Others O: ZÚ, Město Plzeň, Město Zlín, Město Šumperk, Město Olomouc, Statutární město Brno, MÚ Pardubice, SŠZE Žatec

BTX Includes measurement of aromatic hydrocarbons: benzene, toluene, ethylbenzene, o-xylene, m-xylene, p-xylene, m,p-xylene.

Note
At certain stations the above measuring programme may be limited.