Tab. II.1.1 Air pollution monitoring localities, based on the owner, Czech Republic, 2010

Zone/agglomeration  CHMI  ZÚ  ČEZ  P+S  KMon  Total
Agglomeration Brno  6  2  –  –  5  13

Agglomeration Prague

 15  7  –  –  –  22

Zone South Bohemian region

 8  2  –  –  –  10

Zone South Moravian region

 5  1  –  –  –  6

Zone Karlovy Vary region

 5  4  1  –  –  10

Zone Hradec Králové region

 9  1  –  –  –  10

Zone Liberec region

 9  2  –  –  –  11

Agglomeration Moravian-Silesian region

 23  4  2  –  1  30

Zone Olomouc region

 5  1  –  –  2  8

Zone Pardubice region

 5  2  1  –  1  9

Zone Plzeň region

 5  2  –  –  5  12

Zone Central Bohemian region

 11  7  –  2  –  20

Zone Ústí nad Labem region

 19  5  10  1  –  35

Zone Vysočina region

 7  3  –  –  –  10

Zone Zlín region

 4  –  –  –  2  6

Total

 136  43  14  3  16  212
Explanatory notes
ZÚ - Health Institute [incl. ZÚ Praha (13), ZÚ, SMOva (2), HEL Cheb (1)]
P+S - industry [ČESRAF (1), Vápenka Čertovy schody, a.s. (1)] + education [SŠZE Žatec(1)]
KMon - municipal monitoring [MÚ Třinec (1), Město Plzeň (5), MÚ Pardubice (1), Město Šumperk (1), Město Olomouc (1), Město Zlín (1), Statutární město Brno(5), Město Valašské Meziříčí(1)]