Tab. II.4.8 Stations with the highest values of the 19th and maximum hourly concentrations of NO2

KMPL Locality District Owner Measuring programme Measuring method Classification pLV pLV + MT Max. hourly
concentration
[μg.m-3]
19th highest hourly concentration
[μg.m-3]
ALEGA  P2-Legerova (hot spot)  Praha 2  CHLM  AMS  CHLM  T/U/RC  174  36  348.9  262.8
ASMIA  P5-Smíchov  Praha 5  CHLM  AMS  CHLM  T/U/RC  2  1  266.3  153.6
AMLYA  P5-Mlynářka  Praha 5  CHLM  AMS  CHLM > T/U/RC  1  0  218.3  124.7
AMECA  P10-Měcholupy  Praha 10  CHLM  AMS  CHLM  I/U/IC  1  0  207.0  167.2
EPAOA  Pardubice-Rosice  Pardubice  CHLM  AMS  CHLM  B/S/RI  1  0  201.8  147.7
MSMUA  Šumperk MÚ  Šumperk  CHLM  AMS  CHLM  B/U/R  0  0  198.5  141.0
TSUNA  Šunychl  Karviná  CHLM  AMS  CHLM  I/S/A  0  0  189.0  92.0
TOCBA  Ostrava-Českobratrská (hot spot)  Ostrava-m.  CHLM  AMS  CHLM  T/U/CR  0  0  177.1  136.6
MOLVA  Olomouc-Velkomoravská  Olomouc  CHLM  AMS  CHLM  T/U/R  0  0  171.0  136.5
TOFFA  Ostrava-Fifejdy  Ostrava-m.  CHLM  AMS  CHLM  B/U/R  0  0  168.9  116.1
TOZRA  Ostrava-Zábřeh  Ostrava-m.  CHLM  AMS  CHLM  B/U/R  0  0  167.2  111.9
AKALA  P8-Karlín  Praha 8  CHLM  AMS  CHLM  T/U/C  0  0  164.5  132.6
EPAUA  Pardubice Dukla  Pardubice  CHLM  AMS  CHLM  B/U/R  0  0  164.1  111.3
TOPRA  Ostrava-Přívoz  Ostrava-m.  CHLM  AMS  CHLM  I/U/IR  0  0  161.6  112.7
BBNDA  Brno-střed  Brno-m.  CHLM  AMS  CHLM  T/U/R  0  0  159.7  127.6