Imisní limity (LV) pro ochranu zdraví

Znečišťující
látka
Doba
průměrování
Mez pro posuzování
[μg.m-3]
Hodnota imisního limitu
[μg.m-3]
LV
Dolní
LAT
Horní
UAT
SO2  1 hodina      350
max. 24x za rok
 24 hodin  50
max. 3x za rok
 75
max. 3x za rok
 125
max. 3x za rok
PM10  24 hodin  25
max. 35x za rok
 35
max. 35x za rok
 50
max. 35x za rok
 kalendářní rok  20  28  40
NO2  1 hodina  100
max. 18x za rok
 140
max. 18x za rok
 200
max. 18x za rok
 kalendářní rok  26  32  40
Pb  kalendářní rok  0,25  0,35  0,5
CO  maximální denní
8h klouzavý průměr
 5 000  7 000  10 000
Benzen  kalendářní rok  2  3.5  5