Imisní limity (LV) pro ochranu ekosystémů a vegetace

Znečišťující látka Doba průměrování Mez pro posuzování
[μg.m-3]
Hodnota imisního limitu
[μg.m-3]
LV
Dolní
LAT
Horní
UAT
SO2  rok a zimní období (1.10.-31.3.)  8  12  20
NOx  kalendářní rok  19,5  24  30


Cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle pro ochranu ekosystémů

Znečišťující látka Časový interval Dlouhodobý imisní cíl
[μg.m-3.h]
Hodnota cílového imisního limitu k 31.12.2009*
[μg.m-3.h]
O3  AOT40,
vypočten z 1h hodnot v období květen–červenec
 6 000  18 000
průměr za 5 let

*Dodržování cílových hodnot ozonu bude posuzováno od uvedeného data. To znamená, že rok 2010 bude prvním rokem, z něhož se použijí údaje pro výpočet dodržování hodnot v následujících pěti letech.

Pozn.
AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací větší než 80 μg.m-3 (= 40 ppb) a hodnotou 80 μg.m-3 v dané periodě užitím pouze hodinových hodnot změřených každý den mezi 8:00 a 20:00 SEČ